Hundträning 2024

Nyheter

Apportkurs fortsättning start 13 april

Fullbruksprovskurs start 7 april

Prova på fullbruksprov 10 augusti

Kurs inför Eftersöksprov -kontinentala stående fågelhundar 25 maj OBS! nytt datum 15 Juni

Fältträning på fasan och rapphöns.

Under hösten kommer vi att erbjuda fältträningsdagar för både spaniel och stående med bland annat Anders Niklason som markanvisare och instruktör.

Är ni ett kompisgäng som vill komma och träna hör du av dig till Helena för bokning av lämplig dag helena.widell@jallsjo.com

Stadgeträning Duva / Kanin.

Vårt duvslag är i drift – träning med instruktör

Även kaninhägnet är i drift- träning med instruktör.

Datum efter överenskommelse.

Anders Niklason inklusive Duvor & Kaniner 1 000 :- / timme

Intresseanmälan till Helena Widell. helena.widell@jallsjo.com 

Välkommen

Välkommen Olle och Helena

P.S. Vi vill att din hund är vaccinerad enligt veterinära rekommendationer och även mot kennelhosta eftersom vi driver ett hundpensionat på Jällsjö.

Fullbruksprovskurs – kontinentala stående fågelhundar

Mål med kursen är att förbereda hund och förare för fullbruksprovets moment.

Krav är hunden skall kunna hämta och lämna av fågel samt att hunden skall vattenapportera.

Kursen omfattar 4 dagar tid 9-16. Alla dagarna bokas på en gång. Fm och em fika samt lunch ingår. Vilt ingår. Kostnad  4000  kr. 6-8 deltagare.

Kursledare är Anders Niklason som tränar och jagar med både stående, stötande och apporterande fågelhundar.

Anmälning till Helena Widell. helena.widell@jallsjo.com  senast 1 Apri

Dag  1   7april

Teori: Provets olika moment. 1 timmar

Praktiska moment:

Grunder i apportering.2 timmar.

Ta – hålla – bära – lämna av dummy/ apportbock. Hur introducerar jag olika viltslag tex rovvilt för hunden.

Grund i dirigering 2 timmar – Linjetag.

Grund Lugn 2 timmar- på pass och fritt följ/ kvarstannande på smygjakt

Dag 2 20 april Moment:

Bära tyngre och tyngre 1 timme

Apportruta 1 Apport

Lugn på Pass och 3 apporter 2 timmar

Viltspår 3 timmar

Linjetag 1 timme

Dag 3 12 maj Moment:

Bära tyngre och tyngre 1 timme

Vatten – i och ur utan att skaka 2 timmar

Rovviltsläp 2 timmar

Linjetag / dirigering höger vänster 2 timmar

Dag 4 16 Juni Moment:

Bära tyngre å tyngre 1 timme

Sök under Bössan 2 timmar

Vatten apport 3 + 1 fågel 4 timmar

Välkommen Olle och Helena

P.S. Vi vill att din hund är vaccinerad enligt veterinära rekommendationer och även mot kennelhosta eftersom vi driver ett hundpensionat på Jällsjö. Behöver du boende kan det ordnas på Jällsjö eller vi kan hänvisa till annat lämpligt alternativ.

Prova på Prov Fullbruksprov 10 aug

Min 6 -10  deltagare. 1750 kr  inkl. vilt och fika, lunch, fika.

Tid meddelas senare

Rävsläp

Sökruta 1 fågel

Lugn på Pass 3 fåglar

Smygjakt

Vattenapport 3+ 1 fågel

Sök under bössan

Anmälning till Helena Widell. helena.widell@jallsjo.com  senast  15 Juli

Välkommen med din anmälan Olle och Helena

P.S. Vi vill att din hund är vaccinerad enligt veterinära rekommendationer och även mot kennelhosta eftersom vi driver ett hundpensionat på Jällsjö. Behöver du boende kan det ordnas på Jällsjö eller vi kan hänvisa till annat lämpligt alternativ.

Apportkurs – fortsättning – dirigering och vatten

Apportkurs för alla fågelhundar.

Denna kurs har fokus på apportering på land och vatten med målet att hundarna skall klara av respektive apportprov på land och vatten.

Vi vill att hundarna skall kunna greppa / lämna av  för att vara med på kursen

Under kursen får vi hundarna att apportera enligt lär och lyd metoden. Övningarna är inspirerade av retrieverapportering, Linjetag/ Dirigering och Närsök samt Enkel och Dubbelmarkeringar. Naturligtvis tränar vi också i- och ur-gång i vatten ev släpspår.

Kursledare är Anders Niklason som tränar och jagar med både stående, stötande och apporterande fågelhundar.

Kursdagar:  13 april, 27 april, 18 maj, 2 juni, 9-16. Alla dagarna bokas på en gång.  Fm och em fika samt lunch ingår.

Pris: 3500 kr, faktureras efter första kurstillfället.

6-10 deltagare.

Anmälning till Helena Widell. helena.widell@jallsjo.com  senast 1 April

Välkommen med din anmälan Olle och Helena

P.S. Vi vill att din hund är vaccinerad enligt veterinära rekommendationer och även mot kennelhosta eftersom vi driver ett hundpensionat på Jällsjö. Behöver du boende kan det ordnas på Jällsjö eller vi kan hänvisa till annat lämpligt alternativ.

——

Kurs inför Eftersöksprov -kontinentala stående fågelhundar -Att lyckas eller misslyckas

Endast för nybörjare

25 maj OBS1 NYTT DATUM 15 JUNI kl. 08.00 – ca 16.30

Kursledare: Casimir Wrede som under många år varit provledare för dessa eftersöksprov.

Att starta på eftersöksprov och få ett bra resultat är inte speciellt svårt, men om man inte tänker sig för och tränar rätt är det lätt att misslyckas. Genom åren har vi sett åtskilliga misstag då förare varit för snabb och otålig i sin tanke med att starta sin hund på eftersöks- och jakt-prov. Det vill vi minimera med denna kurs.

Kan din hund apportera i olika situationer? Det vill säga alltid hämta en apport och leverera den till dig. Har din hund vana av att apportera olika vilt som mås, and, kanin etc? 

Kursinnehåll:

Teori & praktiska övningar

  • Eftersöksprovet, två delmoment, spår och vatten i UKL, ÖKL & EKL.
  • Hur ska jag som förare agera under hela provet i förhållande till min hund.
  • Spår – hur lägger man spår, vad tittar domaren på, hur skall jag agera före och vid spårstarten resp. när hunden kommer åter med apporten? Kan jag lägga spår själv? Vad att tänka på?
  • Väderleken på provdagen, regn, sol, varmt/kallt, vinden?
  • Vattnet, går min hund i vatten, är den reserverad mot vatten, hur tränar jag i-gång, kan den simma bra? Får jag dirigera hunden, hur dirigerar jag min hund? Vad tittar domaren på, hur skall jag agera vid avlämning av apport?

Vi kommer att tala om, och visa, hur man skall träna för att på bästa sätt lyckas i UKL och ÖKL. Under dagen visar vi praktiskt vad man kan göra själv om man är ensam i sin träning, men kom ihåg att det är bättre och roligare man två eller fler som tränar tillsammans.

Kursen är inte en Quick-fix, Du kommer inte att lämna kursen med en färdig hund, men du kommer att få med dig tips och råd hur du skall träna för att lyckas på ditt eftersöksprov.

Om du inte ännu har köpt hund och vill vara med utan hund finns det möjlighet till det, kontakta Casimir 070 865 36 00

Anmälan till Casimir Wrede på casimir.wrede@gmail.com PM/INFO mailas ut till anmälda deltagare. Kostnad 800:-/person. Max 10 deltagare, fika, lunch och fika ingår. OBS! Endast nybörjare.

Frågor ring Casimir 070 865 36 00

Välkomna

Casimir

Helena och Olle Jällsjö Gård

Apportering

Du kan alltid boka privatträning med Anders Niklason om du vill träna extra på något. Exv Avlämning, Vattenapportering, Dirigering , Markering .

Jällsjö Gård Lydnadskurser

Grundlydnad för alla hundraser. 

Du kan boka privatlektioner om du vill få en mer följsam hund:

  • Kontakt med dig som förare
  • Gå i koppel utan att dra
  • Sitt / ligg
  • Inkallning
  • Hundmöten