Entreprenad

Jällsjö Gård kan stå till tjänst med ett antal olika entreprenadtjänster. Vi kan bland annat erbjuda gallringsavverkning och skotning med beståndsgående maskiner, bindning och plastning av hösilage i fyrkantsbalar och snöröjning. Kontakta oss för mer information.